Texty

Čo maľovať, ako maľovať, prečo maľovať?
K maliarstvu Žofie dubovej
Esej k filozofii maliarstva

Marian Zervan

Načo vôbec toľko otázok, z ktorých cítiť závan naivity alebo priveľkej či dokonca strojenej vážnosti? Dennodenne sa spytujeme čo budeme robiť, alebo ako naložíme s voľným časom či len tak prehodíme: a prečo nezájsť do kina alebo do klubu či do kaviarne a neprikladáme podobným otázkam nejaký mimoriadny význam. Mal by to robiť maliar alebo maliarka? Veď aj oni sú súčasťou každodennosti. Ale predsa!

Čítať ďalej

Žofia vystúpila na horu, aby uvidela more

Juliana Mrvová

Vlastný priestor zjavujúcej sa hory je extatický priestor; extatický voči prázdnu, na základe ktorého sa otvára, a otvára nás.H. Maldiney

Vstupujem do výstavy Žofie Dubovej Každý je ostrov. Spojenie „do výstavy“ je namieste, keďže sa odohráva v celom priestore, všade okolo diváka a diváčky. Prvý obraz, na ktorý sa upriami naša pozornosť, je veľká hora vynárajúca sa z mora oblakov. Ide o Mount Everest, ale to nie je až také dôležité. Všetci, ktorí často vystupujeme na hory, poznáme čaro inverzie, keď zimná hmla pokrýva dve tretiny sveta a nad ňou plávajú osamotené a pusté ostrovy. A my, milovníčky pustých ostrovov, na ne často hľadíme zo vzdialenej lode a predstavujeme si zákutia divokej nedotknutej prírody, ktorú na ostrove tušíme. Ostrov je priestorom imaginácie; Deleuze dokonca hovorí o našom vydelení sa zo sveta, keď sa nachádzame na ostrove. Každý je svojím ostrovom. Tak ako každý obraz zavesený v priestore predstavuje jeden ohraničený zlomok krajiny, jednu horu, jeden ostrov, možno jeden pocit či zážitok. Keďže visia tak, že sa prekrývajú, spájajú sa nám v pokračujúci celok zložený z jednotlivostí, podobne, ako keď pozorujeme pohorie z mnohých vrcholov tvoriacich jeden hrebeň.

Čítať ďalej

O ostrovoch, o hrane obrazu, o horizonte v krajine.

Beata Jablonská

Žofia má vo svojom zápisníku medzi množstvom iných poznámok napísané aj toto:

Tak se zdá, že v tváři v tvář nezměrnosti bude tázaná bytost přirozene upřimná. Místo převládne nad ubohými a proměnlivými společenskými  poměrmi. Jak cenné by bylo album míst s jehož pomocí bychom se dotazovali své osamělé bytosti, aby nám odhalila svět v němž bychom měli žít, abychom byli sami sebou. 

Nie je dôležité,  kedy objavila slová francúzskeho filozofa Gastona Bachelarda z jeho Poetiky snenia, ale nenašli by sme lepší úvod k jej súčasným maľbám. Sú sa na nich ostrovy – miesta, vynárajúce sa z plochy obrazu, z priestoru krajiny. Nie je to radikálny obrat voči jej predchádzajúcej tvorbe, krajina bola doposiaľ  jedinou témou a námetom jej fragmentárnych obrazov. Ich podoba, vyskladaná a pozliepaná z viacerých obrazových fragmentov, je totiž výsledkom jej vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať „prezliekanie obrazu“.  Už vo svojej diplomovej práci napísala, že: „keď maľuje obraz, myslí na slobodu“.  A paradoxne, ak vynecháme všetky osobné mimo obrazové asociácie, jej sloboda v maľbe je postavená práve na uvedomení si jej obmedzení. Nevykračuje z rámu, tak ako je to v súčasnosti  zvykom,  nesmeruje k intermediálnym presahom, ani nespochybňuje médium maľby. Zostáva v ráme, v obraze aj v maľbe, ale inak – vystavuje ich novým neobvyklým situáciám.  Určujúcim krokom, ktorý naštartoval jej spôsob tvorby, bolo spochybnenie okraja obrazu. Namaľovaný obraz zloží z jeho rámu a prerámuje inak, v menšom, alebo väčšom rozmere. Akoby ho vyzliekla a obliekla na nové telo. A zrazu, to čo bolo okrajom sa stáva ústredným námetom. Čiary a plochy pôvodného rozhrania sa objavia ako centrálny motív maľby, nie jej prehliadaným krajom. Z nutnosti rámu sa stala idea a z hrany obrazu, trebárs horizont vpísaný do plochy obrazu, alebo rovno krajiny.

Vlastné konštruovanie obrazu jej takto otvorilo nové riešenia. Obraz rozbila na fragmenty, aby ho znovu pospájala v nových farebných a priestorových možnostiach. Už ako preformátované obrazy, maliarske objekty, či asamabláže. Možno, by tu niekde mohla zostať – v samotnej autonómnej skladbe, v abstrakcii farieb, v mäkkých plochách a ostrých hranách. Ale nechce sa zbaviť krajinárskej  „popisnosti“, lebo tá je absolútnou a rovnocennou súčasťou malieb.  Pretože krajina,  z ktorej prvotne  v maľbe vyšla, nie je len zástupnou témou – je ňou sama, je autoportrétom. A nateraz pridala „ostrov“.  Zatiaľ je len čiastočne prebádaným výstupom. Môže byť iba znakom, ale aj asociáciou, pocitom, skúsenosťou. Už Gilles Deleuze vtiahnutý do „ostrovných tém“ opísal silu, ktorou je človek priťahovaný k ostrovom, ako zvláštne protirečivú. Snívať o ostrovoch, či už s úzkosťou alebo radostne, znamená snívať o oslobodení sa od všetkého. Ale znamená to, aj snívať o  tom, že sa dá znova začať.  Nazval to „čistým vedomím ostrova“,  vedomím, ktoré umožňuje človeku aktivovať jeho schopnosť tvoriť , už len tým (alebo práve tým), že najprv utvorí sám seba . Povedal to asi takto:  „Žiť svoj život znamená byť jeho tvorcom, byť slobodný a vymyslieť ho nanovo“.[1]

[1] Odvolanie na text Gillesa DELEUZEA: Príčiny a dôvody pustých ostrovov, in Pusté ostrovy a iné texty 1953 – 1974). Hermann & synové. Praha 2010 je inšpirované textom Christelle NICOLAS: Človek, ktorý vynachádza sám seba: americkosť a ostrovnosť v dielach Jonasa Mekasa, Henriho Davida Thoreaua, Beatrice Gibsonovej a Adolfa Bioya Casaresa, predneseného na XXVIII. Ročníku Letnej univerzite francúzskej filozofie Asociácie Jána Husa.

Žofia Dubová : Oblaky boli všade

Oblaky boli všade navôkol, husté, plné vody, kondenzujúcich sa kvapiek, ktoré sa tam všetky držali pohromade, spolu visiac v oblaku, vibrujúce. Všetko bolo vlhké, teda museli padať. A zároveň nemohli, lebo bolo absolútne ticho, nebolo ich počuť dopadať na skaly a skaly tu pokrývali všetko, ďalší povrch, ďalšia vrstva bolo už len prázdno. Všetko bolo biele a zároveň plné farieb. Vraveli, že je to kopec s najkrajším výhľadom na Tatry. Boli sme tam len my. My a milióny vibrujúcich kvapiek. My a oblaky. My, vlhké skaly, lišajník, zbytky snehu. Sami v mokrom tichu, v jeho strede, na vrchole hory s najkrajším výhľadom, ohraničení len možnosťami vlastných predstáv, ktoré sa mohli slobodne utvárať: projekcie ciest, cudzie krajiny, pozmenená realita alebo jednoducho iba prázdno. My a hranica, zráz, vzduch.

Čítať  ďalej

K výstave Miesta mimo a(lebo) geografia imaginácie

Emöke Vargová

Žofia je výtvarníčka ktorá svoju cestu profesionálneho umelca berie nejako vážne. Odjakživa.
Jej tvorba je výsledkom spojenia racionálneho uväzovania s veľmi silnou potrebou zdieľania imanentného zážitku zo špecifickej skúsenosti horolezkyne a športovej lyžiarky. Výtvarnými prostriedkami umelca, čo je nielen zaujímavé spojenie, ale u nej prerástlo ak sa dá povedať,
do pozitívnej závislosti. Jej temperament, ktorý celú skladbu vytvoril, podotýkam vôľou a talentom,
je ojedinelý a permanentne prekvapujúci. Poskytuje hĺbavý pohľad na mnohovýznamový materiál, ktorého predovšetkým obsah, jeho pozitívny náboj, odhodlanosť a niečo tak zaujímavo banálne ako je krása, oslovuje diváka. Jej napredujúcu nezávislosť charakterizuje pokoj, odhodlané bytie a radosť zo života. Odzrkadľuje svoj pozitívny vzťah k hodnotám, ktoré nekvília zbytočne vulgárne na svet ničím nadhodnoteným a ani cielene atraktívnym.

Čítať ďalej

K výstave Miesta mimo ciest

Juliana Mrvová

Žofia maľuje horu.
Dievča vystupuje na horu a pozoruje zrkadlenie skál v zamrznutom jazere.
Žofia maľuje jazerá, oblaky a lavíny.
Dievča na lyžiach pozoruje lavínu z hlbokého údolia, do ktorého smerujú okolité žľaby.
Dve ženy vystupujú do sedla s alpským bivakom a pripravujú sa na prenocovanie.
Žofia kreslí vlnu grafitom na sklo, taví kresbu v horúcej peci a dopĺňa ju takmer neviditeľným leskom.
„Pozorovala som prelievajúce sa oblaky. Fascinovalo ma, ako z bielej náhle vystupujú rôzne tvary, každých pár sekúnd úplne iný obraz.“
Dievča sa vezie na vlne a sleduje spŕšku kvapiek vytvárajúcu oblak.
Vlna, lavína, oblak, prchavé a zdanlivo nehmotné, ale pritom s veľkou silou menia priestor naokolo.

Čítať ďalej

Žofia Dubová: Dizertačná práca

Máš otázku alebo komentár?
Neváhaj a napíš.

zofia.dubova@gmail.com