©2019 by Žofia Dubová

  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

Žofia Dubová

Žofia Dubová je absolventka VŠVU v Bratislave, kde študovala v ateliéri prof. Daniela Fischera. Aktuálne je PhD študentkou na VŠVU. Tvorí miešanými technikami na plátne, využíva ceruzy aj fixky. V rámci prvého stupňa štúdia absolvovala študijný pobyt v Portugalsku, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto a v druhom stupni štúdia na University of Arizona v USA.  Stážovala v Portugalsku, a aj na Slovensku na katedre skla v rámci VŠVU. V roku 2017 získala za svoj obraz Over the mountain, zo série Hra:na ocenenie v súťaži Maľba, ktorú organizuje Nadácia VÚB. Taktiež v roku 2017 získala cenu od Nadácie Novum.

Výstavy

Observation

2014, Freshmen‘s Gallery, Židovská 3, Bratislava

Solo výstava

Hunted Spaces

2015, Lionel Rombach Gallery, Arizona, USA

Solo výstava

Hra:na

2017, Freshman's Gallery, Židovská 3, Bratislava

Solo výstava

Aspect / Prospect

2017, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga

Kurátor: Barbora Komárová
Solo výstava

Čiara

2018, Galéria Nova, Bratislava

Kurátori: Naďa Kančevová, Palo Macho
Výstava s Ján Mýtny ml.

Každý je ostrov

2019, Galéria Čin Čin, Bratislava

Kurátorka: Beata Jablonská

Krajina, čo sa odráža sama v sebe

2019, Art Cafe, Banská Štiavnica

Kurátorka: Juliana Mrvová

Som tam, ukrytá medzi farbami, zastavená v čase.

Kontakt