Žofia Dubová

Žofia Dubová je absolventka VŠVU v Bratislave, kde študovala v ateliéri prof. Daniela Fischera. Aktuálne je PhD študentkou na VŠVU. Tvorí miešanými technikami na plátne, využíva ceruzy aj fixky. V rámci prvého stupňa štúdia absolvovala študijný pobyt v Portugalsku, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto a v druhom stupni štúdia na University of Arizona v USA.  Stážovala v Portugalsku, a aj na Slovensku na katedre skla v rámci VŠVU. V roku 2017 získala za svoj obraz Over the mountain, zo série Hra:na ocenenie v súťaži Maľba, ktorú organizuje Nadácia VÚB. Taktiež v roku 2017 získala cenu od Nadácie Novum.

Výstavy

Pozerám sa hore

2019, Galéria Bořek Šípek, Bratislava

Observation

2014, Freshmen‘s Gallery, Židovská 3, Bratislava

Solo výstava

Hunted Spaces

2015, Lionel Rombach Gallery, Arizona, USA

Solo výstava

Hra:na

2017, Freshman's Gallery, Židovská 3, Bratislava

Solo výstava

Aspect / Prospect

2017, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga

Kurátor: Barbora Komárová
Solo výstava

Čiara

2018, Galéria Nova, Bratislava

Kurátori: Naďa Kančevová, Palo Macho
Výstava s Ján Mýtny ml.

Každý je ostrov

2019, Galéria Čin Čin, Bratislava

Kurátorka: Beata Jablonská

Krajina, čo sa odráža sama v sebe

2019, Art Cafe, Banská Štiavnica

Kurátorka: Juliana Mrvová

Som tam, ukrytá medzi farbami, zastavená v čase.

Kontakt

©2019 by Žofia Dubová

  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon